طاها طاها ، تا این لحظه: 13 سال و 2 ماه و 5 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 48 سال و 7 ماه و 9 روز سن داره
بابا فرامرزبابا فرامرز، تا این لحظه: 58 سال و 1 ماه و 18 روز سن داره
وبلاگوبلاگ، تا این لحظه: 8 سال و 11 ماه و 4 روز سن داره

طاها پسر خوب مامان

دکتر

  دکتر دکتر چه مهربونه       درد منو می دونه با شوخی و با خنده      زخم منو می بنده من دکتر رو دوست دارم     هدیه براش می آرم دکتر دوا می آره          بچه ها رو دوست داره بچه خوب می دونه        اگه به حرف دکتر گوش بکنه همیشه       دیگه مریض نمی شه        پیشی کوچولو منم پیشی میو میو      موش کوچولو بیا جلو چه دنونای تیزی داری    گوش بلند و تیزی داری آهای آهای ...
6 اسفند 1390

سلام

امروز شنبه 6 اسفند است من تازه شروع کردم که شعرهای دفتر طاها را بنویسم ، امیدوارم که بتوانم . سلام سلام دهیم به همه         با خوشحالی وخنده سلام به تو ای عزیز       چه خوشگلی و تمیز   خنده بکن خنده بکن همیشه      اخم بکنی نمیشه مادر مهربانم        راحت روح و جانم به من میگه همیشه       اخم بکنی نمیشه ...
6 اسفند 1390
1