طاها طاها ، تا این لحظه: 13 سال و 2 ماه و 13 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 48 سال و 7 ماه و 17 روز سن داره
بابا فرامرزبابا فرامرز، تا این لحظه: 58 سال و 1 ماه و 26 روز سن داره
وبلاگوبلاگ، تا این لحظه: 8 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره

طاها پسر خوب مامان

کلاس زبان1

سلام دوستان : معلم طاها علاوه بر درس خودشان برگه هایی به بجه های کلاس میدهد که اضافه تر است . خیلی فوق العاده میباشد . کتاب  این ترم طاها  UP AND AWY IN EBNGLHSH   است . من صفحات  انرا اینجا می دازم تا جایی که خواند و چند صفحه اضافه که به او گفته شد     ...
6 مهر 1395